Vrijspraak witwassen

vrijspraak witwassen

Vrijspraak witwassen door verklaring andere herkomst aangetroffen geldbedrag

Verdachte is op Schiphol aan een controle onderworpen toen hij op het punt stond een vlucht naar Panama te nemen. Vanwege risicosignalen is verdachte op verzoek van de Douane gestopt en gecontroleerd. Verdachte bleek een bedrag van €15.150 bij te hebben.

 Op grond van een aantal feiten en omstandigheden is hier sprake van een vermoeden van witwassen. Volgens het Hof is het een feit van algemene bekendheid dat diverse vormen van criminaliteit gepaard gaan met grote hoeveelheden contant geld en dat Schiphol een doorvoerhaven is voor dit criminele geld. Hoewel er in deze zaak geen direct bewijs is dat het geldbedrag afkomstig is uit een misdrijf, heeft de verdachte wel geprobeerd een groot geldbedrag op een ongebruikelijke en risicovolle wijze via Schiphol het land uit te voeren en heeft verdachte hier geen melding van gemaakt. Een deel van het geld zat in opgerolde sokken in zijn ruimbagage verstopt. Ook werden er briefjes van €500 aangetroffen. Volgens het Hof coupures die alleen in het criminele circuit worden gebruikt. Ook beschikte verdachte over diverse mobiele telefoons met Nederlandse nummers, terwijl hij in Nederland geen vast verblijfplaats heeft. In de telefoons zijn sms-berichten aangetroffen over vervoer van iets in of naast koffers, hetgeen aanwijzingen oplevert dat verdachte betrokken is bij criminele activiteiten, namelijk de handel in verdovende middelen.

Door bovenstaande feiten en omstandigheden is er volgens het Hof sprake van een gerechtvaardigd vermoeden van witwasssen. Als dit zich voordoet, wordt van een verdachte van witwassen verlangd dat hij een verklaring geeft over de herkomst van het aangetroffen geld. Deze verklaring moet aan verschillende punten voldoen. De verklaring moet concreet zijn, min of meer verifieerbaar zijn en niet op voorhand hoogstonwaarschijnlijk zijn. Als een verdachte een dergelijke verklaring geeft, dient het Openbaar Ministerie nader onderzoek te doen. Uit de resultaten van dit onderzoek zal moeten blijken dat met voldoende mate van zekerheid kan worden uitgesloten dat het geld/goederen waarop de verdenking van witwassen betrekking heeft een legale herkomst hebben en dat een criminele herkomst als enige verklaring kan gelden.

 De verdachte in deze zaak  heeft tijdens het verhoor door de Belastingdienst en FIOD op Schiphol aangegeven dat het geld afkomstig was van de bankrekening van zijn vriendin. De vriendin van verdachte heeft een schriftelijke verklaring opgesteld waaruit blijkt dat zij drie miljoen Dominicaanse peso’s op een depositorekening heeft gezet, dit vervolgens heeft opgenomen en één miljoen Dominicaanse peso’s aan verdachte heeft gegeven.

 Door deze verklaring heeft verdachte naar het oordeel van het Hof een concrete, min of meer verifieerbare en niet op voorhand hoogst onwaarschijnlijke verklaring gegeven voor de herkomst van het geldbedrag dat bij hem is aangetroffen. Volgens het Hof had het Openbaar Ministerie nader onderzoek moeten verrichten naar deze verklaring, maar dat is niet gebeurd. Nu dit nader onderzoek naar de verklaring achterwege is gebleven en de verklaring niet als hoogst onwaarschijnlijk kan worden aangemerkt, wordt door het Hof geoordeeld dat het geldbedrag niet uit een misdrijf afkomstig hoeft te zijn. Er volgt dus een vrijspraak voor witwassen.

Bovenstaand voorbeeld illustreert goed hoe een witwas-zaak behandeld wordt. Als u verdacht wordt van witwassen, doet u er goed aan een ervaren strafrechtadvocaat in te schakelen. Een strafrecht advocaat kan u precies vertellen wat van u verlangd wordt in een dergelijk onderzoek en zal proberen het vermoeden van witwassen te weerleggen.

Bron: ECLI:NL:GHAMS:2021:1122

Chat openen
1
Hulp nodig?
Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten