Afpersing of afdreiging

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Afpersing of afdreiging

 

Afpersing is een misdrijf waarbij een persoon een ander dwingt om goederen af te geven of schulden te betalen door middel van geweld of bedreiging met geweld. Deze vorm van beroving kan ernstige gevolgen hebben voor het slachtoffer en wordt dan ook gezien als een zeer ernstig delict. Als u wordt verdacht van afpersing, dan kunt u hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden en zult u zich vaak moeten verantwoorden bij de rechter.

Straffen afpersing

Het strafrecht in Nederland beschouwt afpersing als een ernstig delict en heeft dit dan ook strafbaar gesteld in artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel wordt afpersing als volgt omschreven: "Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of een geldboete van de vijfde categorie".

Contact met een ervaren strafrecht advocaat voor afpersing

De straffen voor afpersing kunnen dus zeer hoog oplopen, waarbij een gevangenisstraf van maximaal negen jaar en/of een geldboete van de vijfde categorie kan worden opgelegd. Om deze reden is het van groot belang dat u, indien u verdacht wordt van afpersing, zich laat bijstaan door een ervaren strafrecht advocaat. Een ervaren strafrechtspecialist kan op de juiste manier verweer voeren tegen de verdenking en uw belangen op deskundige wijze behartigen.

Ervaring van Raedsman met betrekking tot afpersing of afdreiging

Als advocatenkantoor Raedsman hebben we de afgelopen jaren meerdere cliënten bijgestaan die werden beschuldigd van afpersing of afdreiging. Deze beschuldigingen zijn ernstig en kunnen verregaande gevolgen hebben voor zowel de persoon als het bedrijf in kwestie.

Onze ervaren strafrechtadvocaten hebben hun expertise ingezet om onze cliënten bij te staan tijdens het strafrechtelijke proces en ervoor te zorgen dat hun rechten en belangen worden beschermd. We hebben onze cliënten bijgestaan bij elke stap van het proces, van de politieverhoren en de voorlopige hechtenis tot aan het strafproces.

We zijn trots om te vermelden dat we succesvolle zaken hebben afgerond op het gebied van afpersing of afdreiging. Onze cliënten hebben dankzij ons advies en juridische bijstand de juiste beslissingen kunnen nemen en de beschuldigingen succesvol kunnen weerleggen.

Bekijk meer onderwerpen binnen het strafrecht: Openlijke geweldpleging | Mishandeling | Zware mishandeling | Winkeldiefstal | Heling | Witwassen | Afpersing of afdreiging | Drugsfeiten | Valsheid in geschriften | Ontnemingsmaatregel | Rijden onder invloed | Rijbewijs ingevorderd | Belediging

afpersing of afdreiging

Vragen?

  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Veelgestelde vragen

  Wat is het verschil tussen afpersing en chantage?

  Afpersing en chantage is eigenlijk hetzelfde. Chantage wordt als synoniem voor afpersing gebruikt.

  Wat is afpersing?

  Bij afpersing wordt door de dader een voordeel verschaft dat niet gerechtvaardigd is. Om dat voordeel te bereiken wordt geweld en/of bedreiging toegepast.

  Ik wordt verdacht van afpersing, wat moet ik doen?

  Als u schuldig wordt bevonden aan afpersing kan een forse straf worden opgelegd. Het is dan ook belangrijk om u vanaf het begin bij te laten staan door een ervaren strafrechtadvocaat.

  Is afdreiging hetzelfde als afpersing?

  Nee, dit is niet helemaal hetzelfde. Afdreiging is hetzelfde als afpersing maar dan zonder geweld of bedreiging met geweld. De dwang bij afdreiging is vaak smaad of laster. Iemand wordt bedreigd met het openbaar maken van geheimen. Afdreiging is een klachtdelict en kan alleen vervolgd worden als het slachtoffer hiervan aangifte doet.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
  Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten