Risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen


Als eigenaar van een motorvoertuig ben je wettelijk verplicht om een verzekering af te sluiten. Dit wordt ook wel de WA-verzekering genoemd. Deze verzekering dekt de schade die jij veroorzaakt aan anderen met jouw voertuig. Hierbij geldt het principe van risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat je als eigenaar van het motorvoertuig aansprakelijk bent voor de schade die veroorzaakt wordt door het voertuig, ook al ben je zelf niet direct schuldig aan het ontstaan van de schade.

Risicoaansprakelijkheid geldt voor alle motorvoertuigen, dus niet alleen voor auto’s, maar ook voor motoren, scooters en andere gemotoriseerde voertuigen. Het is daarom belangrijk om als eigenaar van een motorvoertuig altijd een WA-verzekering af te sluiten. De verzekeraar zal dan namens jou de schade vergoeden die je veroorzaakt hebt aan anderen.

Het principe van risicoaansprakelijkheid geldt ook voor schade die veroorzaakt wordt door jouw voertuig als het gestald staat. Als bijvoorbeeld je auto geparkeerd staat en deze rolt weg en veroorzaakt schade aan een andere auto, dan ben je als eigenaar van de auto toch aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is. 

Uitzonderingen aansprakelijkheid 

Er zijn wel enkele uitzonderingen op het principe van risicoaansprakelijkheid. Als de schade veroorzaakt is door overmacht of door een fout van de benadeelde zelf, dan ben je als eigenaar van het voertuig niet aansprakelijk. Ook als de schade veroorzaakt is door een ander voertuig en de bestuurder daarvan aansprakelijk gesteld kan worden, dan is de eigenaar van het voertuig niet aansprakelijk.

Discussie met verzekeraar

Als eigenaar van een motorvoertuig is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van je rechten en plichten met betrekking tot risicoaansprakelijkheid. Bij schade is het verstandig om direct contact op te nemen met je verzekeraar. Deze zal de schade dan verder afhandelen. Toch ontstaat hierover regelmatig discussie met verzekeraars. U doet er dan goed aan contact op te nemen met een aansprakelijkheidsrecht advocaat.

Contact met ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat bij risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen

Onze ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaten zijn  gespecialiseerd in het oplossen van geschillen op het gebied risicoaansprakelijkheid voor motorvoertuigen.. Als u partij bent in een conflict met betrekking tot  aansprakelijkheid neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht:  aansprakelijkheid voor kinderen | onrechtmatige daad | aansprakelijkheid werkgevers voor ondergeschikten | aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken | schadevergoeding |

Risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen

Vragen?  Veelgestelde vragen

  Welke voertuigen vallen onder de risicoaansprakelijkheid?

  In Nederland vallen alle motorrijtuigen onder de risicoaansprakelijkheid. Dit omvat onder andere auto’s, vrachtwagens, motoren, scooters en bussen. Ook landbouwvoertuigen en mobiele werktuigen die op de openbare weg rijden, vallen onder de risicoaansprakelijkheid. Het maakt niet uit wie het voertuig bestuurt op het moment van het ongeval, de eigenaar van het voertuig is in principe aansprakelijk voor de schade die door het voertuig wordt veroorzaakt. Daarom is het verplicht om voor deze voertuigen een risicoaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, zodat de schade van slachtoffers van een ongeval gedekt kan worden.

  Ben ik aansprakelijk als iemand mij aan rijd?

  Als iemand u aanrijdt, is degene die de schade veroorzaakt in principe aansprakelijk voor de geleden schade. Dit geldt in de meeste gevallen, tenzij er sprake is van overmacht, zoals bijvoorbeeld een natuurramp.

  In Nederland geldt er een risicoaansprakelijkheid voor motorvoertuigen. Dit betekent dat de eigenaar van een motorvoertuig aansprakelijk is voor schade die door het voertuig wordt veroorzaakt, ook als hij of zij zelf niet heeft gereden. Dus als u als bestuurder wordt aangereden door een ander voertuig, dan zal de eigenaar van het voertuig dat u aanrijdt, in de meeste gevallen aansprakelijk zijn voor de schade.

  Het is wel belangrijk om te zorgen voor bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen, foto’s van de schade en eventueel een politierapport, om uw zaak te onderbouwen en om de schadevergoeding te kunnen claimen. Het kan ook verstandig zijn om juridische bijstand in te schakelen, zodat u er zeker van bent dat uw rechten worden beschermd en dat u de juiste stappen zet om de schadevergoeding te verkrijgen waar u recht op heeft.

  Wat zijn de minimale vereisten voor een risicoaansprakelijkheidsverzekering?

  In Nederland gelden er wettelijke minimale vereisten voor een risicoaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen. De verzekering moet in ieder geval dekking bieden voor de volgende zaken:

  1. Wettelijke aansprakelijkheid: Dit houdt in dat de verzekering de schade dekt die u als bestuurder veroorzaakt aan anderen, zoals bijvoorbeeld letselschade of materiële schade aan andere voertuigen.
  2. Verplichte minimale dekking: De minimale dekking van de verzekering is vastgesteld door de overheid en wordt ook wel WA-verzekering genoemd. Deze verzekering dekt alleen de schade die u als bestuurder veroorzaakt aan anderen en is verplicht voor alle motorvoertuigen in Nederland.
  3. Territoriale dekking: De verzekering moet geldig zijn in alle landen waarvoor het Internationaal Verzekeringsbewijs (ook wel groene kaart genoemd) verplicht is gesteld.
  4. Geldigheid en betaling: De verzekering moet geldig zijn gedurende de gehele periode waarvoor deze is afgesloten en de premie moet tijdig worden betaald.

  Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat deze minimale vereisten alleen dekking bieden voor de schade die u als bestuurder veroorzaakt aan anderen. Als u zelf schade heeft aan uw voertuig als gevolg van een ongeval, dan zal deze niet worden gedekt door de verplichte WA-verzekering. Het kan daarom verstandig zijn om aanvullende verzekeringen af te sluiten, zoals bijvoorbeeld een casco-verzekering, om ook uw eigen schade te dekken.

  Wat zijn de gevolgen van het niet hebben van een risicoaansprakelijkheidsverzekering motorvoertuig?

  Het niet hebben van een risicoaansprakelijkheidsverzekering voor een motorvoertuig is in Nederland strafbaar en kan leiden tot verschillende gevolgen, zoals:

  1. Een hoge boete: de boete voor het niet hebben van een risicoaansprakelijkheidsverzekering kan oplopen tot honderden euro’s.
  2. Strafrechtelijke vervolging: Als er sprake is van schade als gevolg van een ongeval en u geen verzekering hebt, kunt u strafrechtelijk worden vervolgd en kan de rechter u verplichten om de schade zelf te vergoeden.
  3. Financiële risico’s: als u betrokken raakt bij een ongeval zonder een risicoaansprakelijkheidsverzekering, kan de schadeclaim van het slachtoffer aanzienlijk zijn en kan dit leiden tot financiële problemen.
  4. Problemen met de verkoop of overschrijving van het voertuig: als u het voertuig wilt verkopen of overschrijven naar een andere eigenaar, kan het ontbreken van een verplichte risicoaansprakelijkheidsverzekering problemen veroorzaken.
  5. Problemen met het verkrijgen van een nieuwe verzekering: als u geen risicoaansprakelijkheidsverzekering hebt gehad, kan het moeilijk zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten, omdat verzekeraars het risico mogelijk te hoog vinden.

  Kortom, het niet hebben van een risicoaansprakelijkheidsverzekering kan ernstige gevolgen hebben, zowel financieel als juridisch. Het is daarom belangrijk om te zorgen voor een passende verzekering voordat u met een motorvoertuig de weg op gaat.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.