Omgangsregeling

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Omgangsregeling

 

Als u kinderen heeft en uit elkaar gaat, is het belangrijk om een omgangsregeling te treffen. Probeer samen met uw voormalige partner afspraken te maken over onder andere de verdeling van de tijd die je met de kinderen doorbrengt, vakanties en het halen en brengen van de kinderen.

Een omgangsregeling is een belangrijk onderdeel van een scheiding en bepaalt hoe de ouders met hun kinderen omgaan na de scheiding. Het is van groot belang dat een omgangsregeling duidelijk en haalbaar is, zodat zowel ouders als kinderen weten wat hen te wachten staat. Een ervaren familierecht advocaat richt zich op het vinden van de beste oplossing voor het kind.  

Een goede omgangsregeling is gebaseerd op het belang van het kind en moet rekening houden met de wensen en behoeften van beide ouders. Het is belangrijk dat beide ouders samenwerken om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden en het regelen van de omgang met het kind. Toch ontstaan er vaak discussies tussen ouders over de omgangsregeling. Het is dan nodig om hulp in te schakelen van een familierecht advocaat of mediator. 

Stappen bij de totstandkoming van een omgangsregeling 

 1. Overleg tussen ouders: Bespreek de wensen en behoeften van beide ouders en probeer overeenstemming te bereiken over de omgangsregeling.
 2. Hulp zoeken: Als het overleg tussen de ouders niet leidt tot een oplossing, kunnen beide ouders hulp zoeken bij een familierecht advocaat of mediator.
 3. Ouderschapsplan opstellen: Maak een ouderschapsplan waarin de afspraken over de omgangsregeling zijn opgenomen.
 4. Toetsing bij de rechter: Als de ouders het nog steeds niet eens kunnen worden, kunnen zij de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal de omgangsregeling beoordelen en vaststellen.
 5. Uitvoering van de omgangsregeling: Zodra de omgangsregeling is vastgesteld, moeten beide ouders deze uitvoeren en nakomen.
 6. Bijstelling van de omgangsregeling: Als er veranderingen zijn in de situatie van de ouders of het kind, kunnen zij de omgangsregeling bijstellen.

Omgangsregeling zonder ouderlijk gezag 

Als u geen ouderlijk gezag heeft kunt u toch omgang krijgen met uw kind als u de juridisch ouder bent en de andere ouder het ouderlijk gezag heeft. Een vader is verplicht omgang te hebben met zijn kind, tenzij er sprake is van een situatie waarin dit niet verantwoord is. Ook als grootouder kunt u omgang krijgen met uw kleinkind als u een sterke persoonlijke band heeft met het kind. 

Recht van vader op omgang 

Moeder en vader hebben gelijke verantwoordelijkheden en rechten bij de opvoeding van de kinderen, ongeacht waar ze wonen. Het is de verplichting van de moeder om de vader te betrekken bij opvoedkundige beslissingen en te verzekeren dat hij betrokken is bij het leven van de kinderen. Zij mag niet zomaar weigeren om de vader toegang te geven tot de kinderen, tenzij een rechter beslist om de omgang te ontzeggen.

De vader heeft het recht om zijn kinderen te zien en te hebben als de omstandigheden normaal zijn. Bovendien is het verplicht voor beide ouders om het contact tussen de andere ouder en de kinderen te bevorderen. Er zijn situaties denkbaar dat de moeder het onverantwoord vindt omgang plaats te laten vinden met vader. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld als vader verslaafd is aan drugs of zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het is in deze situaties belangrijk een familierecht advocaat in te schakelen. 

Contact met een ervaren familierecht advocaat voor omgangsregeling

Ons advocatenkantoor heeft jarenlange ervaring met het opstellen van omgangsregelingen en staat onze cliënten bij in deze moeilijke tijd. Wij werken samen met onze cliënten om te zorgen voor een oplossing die in het belang is van het kind en die rekening houdt met de wensen en behoeften van beide ouders. Wij zorgen ervoor dat onze cliënten goed worden voorgelicht over de mogelijkheden en gevolgen van een omgangsregeling.

Een goede omgangsregeling is van groot belang voor de toekomst van het kind en de relatie tussen de ouders. Wij zetten ons in om te zorgen voor een omgangsregeling die recht doet aan de belangen van alle partijen. Wij helpen onze cliënten om tot een oplossing te komen die werkbaar is voor hen en hun kinderen.

Bent u op zoek naar hulp bij het opstellen van een omgangsregeling? Neem dan gerust contact op met ons voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen.

Ervaring van Raedsman met betrekking tot omgangsregeling

Als advocatenkantoor Raedsman hebben we ruime ervaring op het gebied van omgangsregelingen en hebben we onze cliënten bijgestaan in diverse zaken. Onze toegewijde advocaten hebben hun kennis en expertise ingezet om onze cliënten bij te staan in het proces van het vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen en het beschermen van de belangen van de betrokken kinderen.

We begrijpen dat geschillen over omgangsregelingen vaak emotioneel beladen en complex zijn. Daarom hebben we ons best gedaan om onze cliënten te begeleiden in het vinden van de best mogelijke oplossingen en het bereiken van gunstige resultaten. We hebben hierbij oog voor de specifieke omstandigheden van onze cliënten en hun kinderen en zetten ons in voor een respectvolle en constructieve communicatie met de andere partij(en) en hun advocaten.

We zijn trots om te vermelden dat we succesvolle zaken hebben afgerond op het gebied van omgangsregelingen. Onze cliënten hebben rechtvaardige en passende omgangsregelingen verkregen, waarbij het belang van het kind altijd centraal staat. We blijven ons inzetten om onze cliënten te ondersteunen en te beschermen in alle zaken die verband houden met omgangsregelingen en familierechtelijke geschillen.

Bekijk meer onderwerpen binnen het personen- en familierecht: Ouderlijk gezag en voogdij | Omgangsregeling | Erkenning kind | Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kind | Scheiding | Alimentatie | Scheiding ondernemer

omgangsregeling

Vragen?  Veelgestelde vragen

  Wat is een normale omgangsregeling?

  Het is belangrijk om tot een omgangsregeling te komen die voor beide ouders én het kind goed voelt. Wettelijk gezien heeft het kind recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Soms zijn er echter praktische zaken die dit niet mogelijk maken, bijvoorbeeld als de reisafstand tussen beide ouders erg groot is. Vaak komt het voor dat het kind ieder weekend naar de andere ouder gaat.

  Heeft de vader altijd recht op omgang?

  Ja, in beginsel heeft de vader van een kind altijd recht op omgang. Dit is anders wanneer er uitzonderlijke situaties zich voordoen zoals geweld, misbruik of bijvoorbeeld zware mentale problematiek. In dat geval kan het recht op omgang ontzegd worden.  Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat het recht op omgang aan de vader wordt ontzegd omdat van de moeder niet kan worden verwacht dat zij wordt geconfronteerd met de vader. Dit is echter alleen in uitzonderlijke gevallen zo en er moet sprake zijn van ernstige gebeurtenissen. 

  Belangrijk om op te merken is dat een ontzegging van de omgang vaak tijdelijk is. Er kan na enige tijd opnieuw een verzoek tot omgang ingediend worden.

  Wat als kind geen omgang wil?

  Soms komt het voor dat een kind geen omgang wil met één van de ouders. Toch hebben beide ouders recht op omgang met hun kind, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de omgang te ontzeggen. Voor de ontwikkeling van een kind is omgang met beide ouders belangrijk. Het is belangrijk om te achterhalen wat de reden is dat het kind geen omgang meer wil. Als het mogelijk is, probeert u dan met de andere ouder in contact te blijven en naar een oplossing te zoeken. Daarbij kan het verstandig zijn een ervaren familierecht advocaat of mediator in de arm te nemen.

  Wat als ex-partner omgangsregeling niet nakomt?

  Wanneer een van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt kan de andere ouder van het kind aan de rechter verzoeken om een dwangsom, lijfsdwang of wijziging van de hoofdverblijfplaats of hulp inschakelen bij de politie. De vraag is echter of dit wel in het belang van het kind is. Soms hebben deze middelen geen zin en houdt een van de ouders zich alsnog niet aan de omgangsregeling, hoeveel druk er ook wordt uitgeoefend. Het is dan goed om hulp in te schakelen. Als ouders er samen niet aan uit komen is het verstandig een familierecht advocaat in te schakelen die kan beoordelen welke stappen het beste genomen kunnen worden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.