Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden: wat is het en waar moet je op letten?

Als uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aanbiedt of een ontslag met wederzijds goedvinden voorstelt, kun je veel vragen hebben. Ook vraag je je  misschien af of je er goed aan doet hiermee in te stemmen. Er kan sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie, waardoor je zelf misschien ook liever stopt bij je werkgever. Toch zijn er veel aandachtspunten bij het instemmen met een vaststellingsovereenkomst, ook wel een ontslag met wederzijds goedvinden genoemd. Wij leggen je graag uit wat de regels zijn en waar je op zou moeten letten.

Wat is ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden is een vorm van beëindiging van een arbeidsovereenkomst waarbij zowel de werkgever als de werknemer akkoord gaan met het beëindigen van de arbeidsrelatie. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, zoals bijvoorbeeld bij een reorganisatie, een verschil van inzicht of een verstoorde arbeidsrelatie. Ook gebeurt het regelmatig dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt tijdens ziekte omdat hij verwacht dat je de wachttijd van 104 weken vol gaat maken. Vooral met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte moet je heel voorzichtig zijn. Je wilt niet verwijtbaar werkloos worden en het recht op uitkering verspelen!

De basis voor ontslag met wederzijds goedvinden is gelegen in de wet en de arbeidsovereenkomst. Artikel 7:900 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat partijen bij een overeenkomst deze in onderling overleg kunnen beëindigen. Dit geldt dus ook voor de arbeidsovereenkomst. Vaak wordt in het kader van ontslag met wederzijds goedvinden een vaststellingsovereenkomst opgesteld. Werkgever en werknemer leggen de afspraken vast met betrekking tot het ontslag, zoals de hoogte van de transitievergoeding, de einddatum van de arbeidsovereenkomst, eindafrekening, vrijstelling van werkzaamheden, getuigschrift etc.

Belangrijke aandachtspunten en voorwaarden

Belangrijk om te weten is dat een werknemer niet verplicht is om akkoord te gaan met ontslag met wederzijds goedvinden. De reden dat een werkgever een vaststellingsovereenkomst aanbiedt is vaak omdat voor een 'normaal' ontslag geen toestemming gegeven zal worden door het UWV of de kantonrechter. Er moet dan namelijk een goede grond aanwezig zijn. Je hebt als werknemer in dit geval een sterke onderhandelingspositie over de voorwaarden van het ontslag met wederzijds goedvinden. Als je niet instemt met het ontslag met wederzijds goedvinden, betekent dit vaak dat de werkgever je in dienst moet houden. Een ervaren arbeidsrecht jurist van Raedsman kan de onderhandelingen overnemen en zo de beste voorwaarden bereiken, zoals bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding c.q. transitievergoeding.

Het is belangrijk om je goed te laten adviseren over de gevolgen van de vaststellingsovereenkomst en moet er sprake zijn van vrijwilligheid. Ook mag er geen sprake zijn van druk of dwang. Om te voorkomen dat een werknemer onder druk wordt gezet om akkoord te gaan met ontslag met wederzijds goedvinden, wordt vaak aangeraden om hierbij een jurist of arbeidsrechtadvocaat in te schakelen.

Transitievergoeding

Een transitievergoeding vormt een financiële toelage die een werknemer toekomt bij het afsluiten van hun dienstverband. Dit bedrag is bedoeld om een zachte landing te creëren in de nieuwe loopbaan of als een financieel vangnet gedurende de periode van werkloosheid. Toch bestaan er diverse specifieke omstandigheden waarin een werknemer geen aanspraak kan maken op een transitievergoeding, bijvoorbeeld bij ontslag wegens uitzonderlijk laakbaar gedrag, wanneer er in de CAO een afwijkende regeling is opgenomen of in het geval dat de werkgever zich in financiële problemen bevindt.

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren en het maandsalaris van de werknemer. Het is belangrijk te beseffen dat de transitievergoeding niet alleen van toepassing is in situaties van gedwongen ontslag, maar ook bij beëindiging met wederzijds goedvinden. In dergelijke gevallen kan onderhandelen over de voorwaarden van de beëindigingsovereenkomst resulteren in een gunstigere transitievergoeding.

WW-uitkering

Instemmen met een ontslag met wederzijds goedvinden kan een uitkering in gevaar brengen. Het is dan ook belangrijk dat de vaststellingsovereenkomst 'WW-veilig' is opgesteld. Daarnaast is het belangrijk dat u aan de wekeneis voldoet. Dit betekent dat u in de 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 moet hebben gewerkt. Wij beoordelen dit graag voor u.

In het kort

Werkgevers kiezen in de praktijk vaak voor ontslag met wederzijds goedvinden als alternatief voor een regulier ontslag. Het kan voordelen bieden voor zowel werkgever als werknemer. Zo kan het een snelle en relatief eenvoudige manier zijn om een arbeidsrelatie te beëindigen zonder tussenkomst van een derde partij. Daarnaast kan de werknemer er baat bij hebben, omdat hij bijvoorbeeld afspraken kan maken over een hogere ontslagvergoeding in vergelijking met een regulier ontslag.

Wel is het van belang dat werkgever en werknemer zich bewust zijn van de juridische aspecten van ontslag met wederzijds goedvinden. Het is raadzaam om hierbij deskundige hulp in te schakelen, zoals een jurist of arbeidsrechtadvocaat. Om te voorkomen dat er onbedoeld fouten worden gemaakt die later tot problemen kunnen leiden, is het belangrijk om zorgvuldig te handelen.

In sommige gevallen kan deze vorm van ontslag ook leiden tot discussies of zelfs conflicten tussen werkgever en werknemer. Bijvoorbeeld als een werknemer het gevoel heeft onder druk te zijn gezet om akkoord te gaan met de vaststellingsovereenkomst. In het geval je al een vaststellingsovereenkomst hebt ondertekend heb je 14 dagen de tijd om deze zonder opgave van reden te ontbinden. Let op: ben je niet gewezen op de mogelijkheid binnen 14 dagen te ontbinden, dan wordt de termijn verlengd naar 21 dagen. Binnen deze termijn kan je dus nog terug komen op het ontslag. Er kan opnieuw onderhandeld worden. Doe dit wel met professionele bijstand.

Al met al biedt ontslag met wederzijds goedvinden een flexibele en relatief eenvoudige manier om een arbeidsrelatie te beëindigen. Werkgever en werknemer moeten zich bewust zijn van de juridische aspecten en zij moeten afspraken maken die voor beide partijen acceptabel zijn. Als je hierbij deskundige hulp inschakelt, kun je een vaststellingsovereenkomst met een gerust hart en op de beste voorwaarden aangaan.

De werkgever betaalt vaak voor de begeleiding door een advocaat bij het ontslagproces!

Een advocaat of jurist kan u helpen om de voorwaarden van het ontslag goed te onderhandelen en vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Hierbij kan de advocaat of jurist u adviseren over zaken als de hoogte van de ontslagvergoeding, de datum van het ontslag en eventuele aanvullende afspraken over bijvoorbeeld een concurrentiebeding of geheimhouding.

Ook kan een advocaat of jurist u helpen om eventuele valkuilen te vermijden, zoals het niet in acht nemen van de wettelijke opzegtermijn of het niet correct vastleggen van de afspraken in de vaststellingsovereenkomst. Dit kan leiden tot problemen op een later moment. Het is belangrijk deze problemen te voorkomen.

In veel gevallen betaalt de werkgever de kosten voor het inschakelen van juridische begeleiding bij ontslag met wederzijds goedvinden. Deze kosten kunnen worden opgenomen in de vaststellingsovereenkomst, zodat de werknemer hier geen extra kosten voor hoeft te maken. Als je contact met ons opneemt en wil dat wij jouw vaststellingsovereenkomst beoordelen en onderhandelen, zullen wij altijd eerst contact opnemen met de werkgever om te vragen de kosten voor juridisch advies te vergoeden. Wij vinden namelijk dat deze kosten voor rekening van de werkgever moeten komen. Werkgever bespaart immers tijd en geld door het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Een werknemer moet de mogelijkheid krijgen zich goed te laten adviseren.

Kortom, het inschakelen van een advocaat of jurist bij ontslag met wederzijds goedvinden kan u helpen om tot goede afspraken te komen en eventuele valkuilen te vermijden. Bel ons vrijblijvend en we helpen je meteen!

 

 

Chat openen
1
Hulp nodig?
Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten