Uittreding en uitstoting aandeelhouder

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Uittreding en uitstoting aandeelhouder

Wanneer aandeelhouders niet meer samen door een deur kunnen door ruzies of problemen onderling is samenwerking soms niet meer mogelijk. Het kan zelfs zo zijn dat de vennootschap schade lijdt door deze problemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aandeelhouder voortdurend handelingen verricht die schade toebrengt aan de vennootschap. Ook kan het zo zijn dat u zelf niet meer verbonden wil blijven aan de vennootschap omdat de situatie onhoudbaar is. 

Geschillenregeling

Bij aandeelhoudersgeschillen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo biedt het Burgerlijk Wetboek de geschillenregeling. Deze regeling is in het leven geroepen vanuit het idee dat aandeelhouders bij geschillen uit elkaar moeten kunnen gaan. 

Uittreding

Een van de regelingen is de uittreding van een aandeelhouder. Als een aandeelhouder van mening is dat hij ernstig geschaad wordt in zijn rechten of belangen door een mede-aandeelhouder, dan kan hij vorderen dat die aandeelhouder zijn aandelen moet overnemen. Dit wordt ook wel de gedwongen aandelenovername genoemd. De aandeelhouder moet door gedragingen van een of meerdere mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen zijn geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. Een voorbeeld hiervan is een zeer ongunstig dividendbeleid voor de minderheidsaandeelhouder. 

Uitstoting

Een andere mogelijkheid is de uitstoting van een aandeelhouder. De aandeelhouder wordt dan gedwongen tot overdracht van zijn aandelen. Als een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad dat zijn aandeelhouderschap niet langer kan worden geduld, kunnen overige aandeelhouders vorderen dat hij zijn aandelen moet overdragen. Het persoonlijk belang van de aandeelhouders staat bij deze regeling niet voorop. Vereist is dat de vennootschap wordt geschaad. Een voorbeeld is het blokkeren van besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering door een aandeelhouder. 

Belangrijk om te weten is dat een vordering tot uitstoting alleen gedaan kan worden door aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal hebben verschaft. 

Ervaren ondernemingsrechtadvocaat bij uittreding of uitstoting aandeelhouder

Of er voor uittreding of uitstoting gekozen moet worden hangt af van wie wordt geschaad, de vennootschap of de aandeelhouder. Bij schade aan de vennootschap dient een vordering tot uitstoting worden gedaan, en bij het schaden van een persoonlijk belang dient voor uittreding gekozen te worden. De geschillenregeling heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook belangrijk u bij te laten staan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het ondernemingsrecht:  bedrijfsovername | splitsing | insolventie- en faillissement | samenwerkingsovereenkomst | aandeelhoudersgeschillen |

uittreding of uitstoting aandeelhouder

Vragen?  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.