Geschillen met werknemers

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Geschillen met werknemers

 

Geschillen met werknemers kunnen een uitdagende kwestie zijn voor een werkgever. Een conflict met een werknemer kan leiden tot productiviteitsverlies en kosten voor de onderneming. Een  ondernemingsrecht advocaat kan u bijstaan in het oplossen van geschillen met werknemers en u adviseren over de beste manier om deze problemen te voorkomen.

Oorzaken geschil met werknemer

Er zijn verschillende redenen waarom een geschil met een werknemer kan ontstaan. Zo kan er sprake zijn van: 

 • ontslag of reorganisatie;
 • een arbeidsconflict; 
 • een loonconflict; 
 • een probleem met de arbeidsomstandigheden. 

Het is belangrijk om te zorgen voor een goede communicatie met werknemers om onnodige conflicten te voorkomen.

Wat kan een ondernemingsrecht advocaat of jurist voor uw onderneming betekenen?

Een ondernemingsrecht advocaat of jurist kan u adviseren over regelgeving en uw verplichtingen als werkgever. We kunnen u helpen bij het opstellen van arbeidscontracten en het ontwikkelen van beleid om problemen met werknemers te voorkomen. In geval van een geschil met een werknemer, kunnen we u bijstaan in de onderhandelingen en bemiddelen om een ​​oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar is.

Indien nodig kunnen we u ook vertegenwoordigen in een juridische procedure. Bijvoorbeeld bij een arbeidsconflict dat voor de rechter moet worden gebracht. We hebben ervaring met verschillende soorten arbeidsgeschillen en weten wat er nodig is om tot een oplossing te komen.

Het is belangrijk om te onthouden dat geschillen met werknemers vaak kunnen worden opgelost zonder een juridische procedure. Vaak kan het oplossen van een conflict door middel van onderhandelingen en bemiddeling de beste manier zijn om de relatie met de werknemer te behouden en de kosten voor de onderneming te minimaliseren. Wij kunnen u helpen bij het ontwikkelen van een strategie om een conflict op te lossen en tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen.

Als ondernemingsrecht advocaat zijn we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en kunnen we u adviseren over de juiste aanpak in uw specifieke situatie. We werken nauw met u samen om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke resultaten behaalt in geschillen met werknemers.

Vrijblijvend contact met een ervaren ondernemingsrecht advocaat bij geschillen met werknemers

Kortom, als u te maken heeft met een geschil met een werknemer, kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand. Wij zijn betrokken bij uw zaak en streven naar de beste uitkomst voor u en uw onderneming. Of u nu behoefte heeft aan juridische bijstand of advies over hoe u conflicten met werknemers kunt voorkomen, wij zijn er om u te helpen. Neemt u hiervoor direct vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

Ervaring van Raedsman met betrekking tot geschillen met werknemers

Als advocatenkantoor Raedsman hebben we veel ervaring met geschillen tussen werkgevers en werknemers. We hebben onze cliënten bijgestaan in verschillende zaken op dit gebied, waarbij we ons volledig hebben ingezet om hun belangen te beschermen en de best mogelijke resultaten te behalen.

Onze toegewijde advocaten hebben hun expertise ingezet om onze cliënten te adviseren over de complexe juridische kwesties die gepaard gaan met geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals ontslagzaken, arbeidsconflicten en arbeidsvoorwaarden. We hebben onze cliënten bijgestaan in het onderhandelen over de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst, het opstellen van contracten en het oplossen van geschillen.

We zijn trots om te vermelden dat we succesvolle zaken hebben afgerond op het gebied van geschillen met werknemers. Onze cliënten hebben dankzij ons advies en juridische bijstand de best mogelijke uitkomsten kunnen bereiken. We hebben onze cliënten bijgestaan bij elke stap van het proces, van het indienen van een klacht tot het voeren van een gerechtelijke procedure.

Bekijk meer onderwerpen binnen het ondernemingsrecht: Aandeelhoudersgeschillen | Bedrijfsovername | Splitsing | Insolventie- en faillissement | Advies voor uw onderneming | Uittreding en uitstoting aandeelhouders | Bestuurdersaansprakelijkheid | Franchiseovereenkomsten | Geschillen met werknemers | Opstellen contracten en algemene voorwaarden

Geschillen met werknemers

Veelgestelde vragen

Vragen?

  Hoe kan ik mijn stem uitbrengen bij aandeelhoudersvergaderingen?

  Een van de voornaamste privileges van een aandeelhouder is het recht om te stemmen tijdens de algemene vergadering en daarmee invloed uit te oefenen op beslissingen. Over het algemeen heeft elke aandeelhouder recht op minstens één stem, maar er zijn enkele uitzonderingen. Bijvoorbeeld, in de statuten kan worden vastgelegd dat bepaalde aandelen geen stemrecht hebben (stemrechtloze aandelen), of dat het stemrecht wordt overgedragen aan een vruchtgebruiker of pandhouder van de aandelen. Verder kan in de statuten worden bepaald dat een aandeelhouder zijn stemrecht niet kan uitoefenen als hij niet voldoet aan een wettelijke of statutaire verplichting.

   

  Hoe kan ik mijn stemrecht uitoefenen als ik niet persoonlijk aanwezig kan zijn bij een aandeelhoudersvergadering?

  Als aandeelhouder heb je verschillende opties om je stemrecht uit te oefenen als je niet fysiek aanwezig kunt zijn bij een aandeelhoudersvergadering, waaronder:

  1. Stemmen per volmacht: Je kunt een andere persoon machtigen om namens jou te stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Dit wordt gedaan door een schriftelijke volmacht te geven die specificeert hoe de gemachtigde moet stemmen.
  2. Stemmen per brief: In sommige gevallen kun je ook per brief stemmen. Dit houdt in dat je jouw stem schriftelijk uitbrengt en deze voorafgaand aan de vergadering aan het bedrijf of een aangewezen persoon stuurt.
  3. Stemmen via elektronische systemen: Tegenwoordig bieden veel bedrijven elektronische systemen aan waarmee aandeelhouders op afstand kunnen stemmen. Dit kan bijvoorbeeld via een online platform of een mobiele app.

  Het is belangrijk om de specifieke procedures en deadlines voor stemmen op afstand te raadplegen, die door het bedrijf en de relevante wetgeving worden bepaald. Zo kun je ervoor zorgen dat jouw stem op tijd en op de juiste manier wordt uitgebracht.

  Welke rol spelen de statuten van het bedrijf bij aandeelhoudersgeschillen?

  De statuten van een bedrijf spelen een belangrijke rol bij het oplossen van aandeelhoudersgeschillen. De statuten zijn de regels die de interne werking van het bedrijf bepalen, zoals de bevoegdheden van de raad van bestuur, de verdeling van stemrechten en de procedure voor het nemen van beslissingen.

  In geval van een aandeelhoudersgeschil kunnen de statuten van het bedrijf bepalen welke procedure gevolgd moet worden om het geschil op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er een bepaalde tijdslimiet is om een geschil aan te kaarten, of dat er bepaalde procedures gevolgd moeten worden bij het nemen van belangrijke beslissingen.

  Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van aandeelhoudersgeschillen?

  Er zijn verschillende oorzaken van aandeelhoudersgeschillen, waaronder verschillende visies op het beleid, belangenconflicten, onenigheid over de waarde van de aandelen, geschillen over de naleving van regels en voorschriften en communicatieproblemen. 

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.