Borg onterecht ingehouden door verhuurder

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Borg ingehouden door verhuurder

 

Wanneer u een huurovereenkomst afsluit, kan de verhuurder u vragen om borg te betalen. Dit is een bedrag dat bedoeld is als zekerheid voor de verhuurder, mocht u als huurder schade aanrichten of de huur niet betalen. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de verhuurder de borg inhoudt, bijvoorbeeld omdat er schade is ontstaan of omdat de huur niet is betaald. Maar mag de verhuurder zomaar de borg inhouden en wat zijn uw rechten als huurder? Een ervaren huurrecht advocaat of jurist kan u hier antwoord op geven. 

Verhuurder mag borg niet zomaar inhouden

Het inhouden van de borg is niet zonder meer toegestaan. De verhuurder moet kunnen aantonen dat er daadwerkelijk schade is ontstaan of dat er huurachterstand is. Als huurder heeft u recht op duidelijke informatie over de hoogte van de borg en over de voorwaarden waaronder de borg wordt betaald. Het is daarom belangrijk dat u de huurovereenkomst goed leest en begrijpt wat erin staat. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u altijd om verduidelijking vragen bij de verhuurder.

Als de verhuurder van plan is om de borg in te houden, moet hij u daarvan op de hoogte stellen. Dit kan bijvoorbeeld per brief of per e-mail. In deze mededeling moet de verhuurder duidelijk aangeven waarom de borg wordt ingehouden en wat de hoogte van de ingehouden borg is. Als u het niet eens bent met de inhouding van de borg, kunt u daar bezwaar tegen maken. U kunt bijvoorbeeld aangeven dat u het niet eens bent met de hoogte van de inhouding of dat u vindt dat er geen sprake is van schade.

Schade tijdens eindinspectie huurwoning 

Als u uit de huurwoning gaat, vindt er een eindinspectie plaats. Van de huurder wordt verwacht dat de woning wordt achtergelaten zoals hij ook is opgeleverd, normale gebruikerssporen daargelaten. Als er discussie is ontstaan na de eindinspectie doet u er verstandig aan contact op te nemen met een huurrecht advocaat of jurist. 

Als huurder heeft u ook de mogelijkheid om naar de rechter te stappen als u er met de verhuurder niet uitkomt. De rechter kan dan bepalen of de inhouding van de borg terecht is of niet.

Contact met huurrecht advocaat bij het onterecht inhouden van borg door verhuurder

Kortom, de verhuurder mag niet zomaar de borg inhouden. Als huurder heeft u recht op duidelijke informatie over de borg en de voorwaarden waaronder deze wordt betaald. Als de verhuurder van plan is om de borg in te houden, moet hij u daarvan op de hoogte stellen en duidelijk aangeven waarom de borg wordt ingehouden en wat de hoogte van de ingehouden borg is.

Onze advocaten en juristen gespecialiseerd in huurrecht kunnen u helpen bij het begrijpen en beoordelen van uw huurovereenkomst, inclusief de regels omtrent het in rekening brengen en teruggeven van een borg. Onze advocaat kan u adviseren over uw rechten en u helpen bij het nemen van stappen om uw borg terug te krijgen. Indien nodig kan onze advocaat een procedure starten om ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Wij streven ernaar om uw belangen te beschermen en ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft.

Ervaring van Raedsman met betrekking tot borg ingehouden door verhuurder

Als huurder van een woning of bedrijfspand kan het voorkomen dat u een borg heeft betaald aan de verhuurder. De verhuurder heeft het recht om deze borg in te houden bij bijvoorbeeld huurachterstand, schade aan het gehuurde of het niet nakomen van andere verplichtingen uit de huurovereenkomst.

Bij Raedsman hebben wij veel ervaring met dit soort zaken en hebben wij huurders bijgestaan in diverse gevallen waarbij de verhuurder de borg wilde inhouden. Onze advocaten hebben zich ingezet om de rechten van onze cliënten te beschermen en om ervoor te zorgen dat zij hun borg terugkrijgen.

Wij zijn trots op het feit dat we succesvolle zaken hebben afgerond op dit gebied. Onze toegewijde advocaten hebben onze cliënten bijgestaan bij het onderhandelen met de verhuurder en hebben geholpen bij het opstellen van de juiste documenten om de borg terug te vorderen. Dankzij onze expertise en inzet hebben onze cliënten hun borg teruggekregen en zijn ze beschermd tegen onterechte inhouding van hun borg.

Bekijk meer onderwerpen binnen het huurrecht:  | achterstallig onderhoud of gebreken aan huurwoning | ontbinding huurovereenkomst | huurbescherming | ontruiming huurwoning | overlast buren

wijziging huurprijs

Vragen?  Veelgestelde vragen

  Hoe moet verhuurder huurverhoging aankondigen?

  Een verhuurder moet de huurverhoging schriftelijk en gericht aan de huurder aankondigen.

  Wat is een redelijke huurverhoging in de vrije sector?

  Er zit een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging voor de vrije sector. De jaarlijkse huurverhoging mag in 2021 niet meer zijn dan 2,4%, ook al staat in uw huurcontract een andere huurverhoging.

  Mag de huurprijs van een sociale huurwoning ieder jaar verhoogd worden?

  Sinds 1 juli 2021 mag uw verhuurder de (kale) huur niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

  Wat kan ik doen als ik het niet een ben met verhoging van de huurprijs?

  U kunt bezwaar maken tegen de verhoging van de huurprijs.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.