Concurrentiebeding test

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Concurrentiebeding 

 

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die de werknemer verbiedt om bepaalde activiteiten te verrichten, bijvoorbeeld bij een concurrent werken of een eigen bedrijf starten, na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Deze bepaling is niet altijd geldig en mag niet in elke situatie worden opgenomen. Het is alleen toegestaan als de werkgever aantoont dat hij een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft en deze afweging moet in het voordeel zijn van de werkgever. In geval van een contract voor bepaalde tijd is een concurrentiebeding niet toegestaan, tenzij er specifieke omstandigheden aanwezig zijn.

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract

Bij bepaalde tijd contracten is het niet toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, tenzij er door de werkgever uitdrukkelijk en gemotiveerd is aangegeven dat er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn bij het opnemen van het concurrentiebeding. De positie van de werknemer binnen het bedrijf moet in dat geval gevoelig zijn voor concurrentie. Er vindt een belangenafweging plaats tussen het belang van de werkgever en het belang van de werknemer om zich vrij op de arbeidsmarkt te kunnen bewegen. Het belang van de werkgever moet in dat geval zwaarder wegen dan het belang van de werknemer.

Concurrentiebeding bij ZZP

Voor zelfstandige zonder personeel (ZZP'ers) gelden andere regels met betrekking tot concurrentiebeding dan voor werknemers met een vast contract. In het algemeen is het voor ZZP'ers moeilijker om een geldig concurrentiebeding af te dwingen, omdat de wet het concurrentiebeding niet specifiek beschermt.

Echter, in sommige gevallen kan een concurrentiebeding toch geldig zijn voor ZZP'ers, bijvoorbeeld als het concurrentiebeding nodig is om vertrouwelijke informatie te beschermen of als er sprake is van een duidelijk vastgestelde samenwerking tussen de opdrachtgever en de ZZP'er.

Het is belangrijk om altijd de specifieke omstandigheden en de geldende wet- en regelgeving te bekijken om te bepalen of een concurrentiebeding geldig is voor een bepaalde situatie. Het is aanbevolen om in deze gevallen de hulp van een juridisch expert in te roepen.

Contact met een ervaren arbeidsrechtadvocaat gespecialiseerd in concurrentiebeding

Onze advocaat kan u helpen bij het begrijpen en beoordelen van uw arbeidsovereenkomst, met inbegrip van het concurrentiebeding. Onze advocaat kan u vertellen of het concurrentiebeding geldig is en of het door de rechter zal worden erkend. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het onderhandelen over de termen van het concurrentiebeding, zodat uw belangen en rechten worden beschermd. In het geval van een rechtszaak over een concurrentiebeding, is een ervaren advocaat belangrijk om u te helpen bij het verdedigen van uw rechten en om uw belangen te waarborgen.

Of bekijk meer onderwerpen binnen het arbeidsrecht:  Ziekteverzuim | Transitievergoeding| geschorst of op non-actief gesteld | beoordelen vaststellingsovereenkomst | ontslag op staande voet | Ontslag bedrijfseconomische redenen

Concurrentiebeding

Vragen?

  Veelgestelde vragen

  Hoe kom je van een concurrentiebeding af?

  U kunt met uw werkgever in overleg gaan en vragen of hij uw concurrentiebeding wil laten vervallen. Als dit niet lukt kunt u de rechter verzoeken om het concurrentiebeding te vernietigen of te beperken.

  Hoelang geldt een concurrentiebeding?

  Als er in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding is opgenomen, staat daarin hoe lang het beding geldt. Doorgaans is dit maximaal één jaar, en in uitzonderlijke gevallen twee jaar. Hoewel de wet geen maximumduur kent, is een te lange duur vaak niet redelijk. Er kan dan verzocht worden om een beperking van het concurrentiebeding.

  Wat moet ik doen als mijn concurrentiebeding onredelijk is?

  Als u er onderling met uw werkgever niet aan uitkomt, kunt u de rechter verzoeken het beding ongedaan te maken of te beperken. Schakelt u hiervoor een arbeidsrecht advocaat in.

  Wat is het gevolg als ik mij niet houdt aan het concurrentiebeding?

  Het is mogelijk dat u een boete verschuldigd bent aan uw werkgever.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.