Omgangsregeling Advocaat Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Familierecht advocaten & juridische professionals

Raedsman biedt betrouwbare en deskundige juridische ondersteuning in personen- en familierecht. Onze ervaren advocaten in Breda staan klaar om u te helpen met uw rechtszaken, of het nu gaat om omgangsregeling, scheiding, ouderlijk gezag of andere onderwerpen. Bezoek onze website voor meer informatie of maak direct een afspraak

Bel: 085 087 2024

Bent u op zoek naar een gespecialiseerde personen- en familierecht advocaat in Breda? Wij brengen u snel in contact met een ervaren advocaat voor uw probleem.

Vul onderstaand contactformulier in en er wordt vrijblijvend contact met u opgenomen door een van onze medewerkers.  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Omgangsregeling

   

  Wanneer u kinderen heeft en uit elkaar gaat, is het van groot belang om een goede omgangsregeling te treffen. Samen met uw voormalige partner dient u afspraken te maken over onder andere de verdeling van de tijd die uw met de kinderen doorbrengt, vakanties en het halen en brengen van de kinderen. Een ervaren familierecht advocaat uit Breda gespecialiseerd in omgangsregelingen kan hierbij helpen.

  Een omgangsregeling is een belangrijk onderdeel van een scheiding en moet gebaseerd zijn op het belang van het kind. Het is daarom van groot belang dat een omgangsregeling duidelijk en haalbaar is, zodat zowel ouders als kinderen weten wat hen te wachten staat. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de wensen en behoeften van beide ouders en om te zorgen voor een evenwichtige verdeling van verantwoordelijkheden.

  Toch ontstaan er vaak discussies tussen ouders over de omgangsregeling. Het is dan nodig om hulp in te schakelen van een familierecht advocaat in Breda of mediator.  Zij kunnen helpen bij het opstellen van een goede omgangsregeling die voldoet aan de wensen van beide ouders en het belang van het kind.

  Stappen bij de totstandkoming van een omgangsregeling 

  1. Overleg tussen ouders: Bespreek de wensen en behoeften van beide ouders en probeer overeenstemming te bereiken over de omgangsregeling.
  2. Hulp zoeken: Als het overleg tussen de ouders niet leidt tot een oplossing, kunnen beide ouders hulp zoeken bij een familierecht advocaat of mediator.
  3. Ouderschapsplan opstellen: Maak een ouderschapsplan waarin de afspraken over de omgangsregeling zijn opgenomen.
  4. Toetsing bij de rechter: Als de ouders het nog steeds niet eens kunnen worden, kunnen zij de zaak voorleggen aan de rechter. De rechter zal de omgangsregeling beoordelen en vaststellen.
  5. Uitvoering van de omgangsregeling: Zodra de omgangsregeling is vastgesteld, moeten beide ouders deze uitvoeren en nakomen.
  6. Bijstelling van de omgangsregeling: Als er veranderingen zijn in de situatie van de ouders of het kind, kunnen zij de omgangsregeling bijstellen.

  Omgangsregeling zonder ouderlijk gezag 

  Als u geen ouderlijk gezag heeft, is het toch mogelijk om omgang te hebben met uw kind als u juridisch ouder bent en de andere ouder het ouderlijk gezag heeft. Dit geldt ook voor grootouders die een sterke band hebben met hun kleinkind. In Breda kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank. Als vader bent u verplicht omgang te hebben met uw kind, tenzij er sprake is van een onveilige situatie.

  Recht van vader op omgang 

  Als u vragen heeft over de verantwoordelijkheden en rechten van moeders en vaders bij de opvoeding van kinderen, is het belangrijk om te weten dat beide ouders gelijke rechten en verantwoordelijkheden hebben, ongeacht waar ze wonen. Het is de verantwoordelijkheid van de moeder om de vader te betrekken bij opvoedkundige beslissingen en ervoor te zorgen dat hij betrokken blijft bij het leven van de kinderen. Het is niet toegestaan ​​voor de moeder om zomaar de vader de toegang tot de kinderen te ontzeggen, tenzij de rechter besluit dat het niet in het belang van de kinderen is om de omgang met de vader voort te zetten.

  De vader heeft het recht om zijn kinderen te zien en te hebben als de omstandigheden normaal zijn. Beide ouders zijn verplicht om het contact tussen de andere ouder en de kinderen te bevorderen. Als er echter situaties zijn waarin de moeder van mening is dat het onverantwoord is om contact tussen vader en kinderen toe te staan, bijvoorbeeld als de vader verslaafd is aan drugs of zich schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld, is het belangrijk om een ​​familierecht advocaat in Breda in te schakelen. Zo kunnen er passende stappen worden genomen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen en de belangen van beide ouders te beschermen.

  Contact met een ervaren familierecht advocaat voor omgangsregeling

  Een goede omgangsregeling is van groot belang voor de toekomst van het kind en de relatie tussen de ouders. Wij zetten ons in om te zorgen voor een omgangsregeling die recht doet aan de belangen van alle partijen. Wij helpen onze cliënten om tot een oplossing te komen die werkbaar is voor hen en hun kinderen. Bent u op zoek naar hulp bij het opstellen van een omgangsregeling? Neem dan gerust contact op met ons voor meer informatie over onze diensten en hoe wij u kunnen helpen.

  Ervaring van Raedsman met betrekking tot omgangsregeling

  Bij Raedsman beschikken wij over uitgebreide ervaring op het gebied van omgangsregelingen en hebben wij onze cliënten in diverse zaken bijgestaan. Onze advocaten hebben hun kennis en expertise ingezet om onze cliënten te begeleiden bij het vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen en het beschermen van de belangen van de betrokken kinderen.

  Wij begrijpen dat geschillen over omgangsregelingen vaak emotioneel beladen en ingewikkeld zijn. Om die reden hebben wij ons volledig ingezet om onze cliënten te begeleiden bij het vinden van de beste oplossingen en het behalen van gunstige resultaten. Hierbij houden wij rekening met de specifieke omstandigheden van onze cliënten en hun kinderen, en streven wij naar een respectvolle en constructieve communicatie met de andere partij(en) en hun advocaten.

  Met trots kunnen wij melden dat wij met succes zaken hebben afgerond op het gebied van omgangsregelingen. Onze cliënten hebben rechtvaardige en passende omgangsregelingen verkregen, waarbij het belang van het kind altijd voorop stond. Wij blijven ons inzetten om onze cliënten te ondersteunen en te beschermen in alle zaken die verband houden met omgangsregelingen en familierechtelijke geschillen.

  Bekijk meer onderwerpen binnen het ondernemingsrecht: Ouderlijk gezag en voogdij Breda | Omgangsregeling Breda | Erkenning kind Breda | Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing kind Breda | Scheiding Breda Alimentatie Breda | Scheiding ondernemer Breda

  Vragen?

   *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

   Veelgestelde vragen

   Wat is een normale omgangsregeling?

   Het is belangrijk om tot een omgangsregeling te komen die voor beide ouders én het kind goed voelt. Wettelijk gezien heeft het kind recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Soms zijn er echter praktische zaken die dit niet mogelijk maken, bijvoorbeeld als de reisafstand tussen beide ouders erg groot is. Vaak komt het voor dat het kind ieder weekend naar de andere ouder gaat.

   Heeft de vader altijd recht op omgang?

   Ja, in beginsel heeft de vader van een kind altijd recht op omgang. Dit is anders wanneer er uitzonderlijke situaties zich voordoen zoals geweld, misbruik of bijvoorbeeld zware mentale problematiek. In dat geval kan het recht op omgang ontzegd worden.  Ook kan het in sommige gevallen zo zijn dat het recht op omgang aan de vader wordt ontzegd omdat van de moeder niet kan worden verwacht dat zij wordt geconfronteerd met de vader. Dit is echter alleen in uitzonderlijke gevallen zo en er moet sprake zijn van ernstige gebeurtenissen. 

   Belangrijk om op te merken is dat een ontzegging van de omgang vaak tijdelijk is. Er kan na enige tijd opnieuw een verzoek tot omgang ingediend worden.

   Wat als kind geen omgang wil?

   Soms komt het voor dat een kind geen omgang wil met één van de ouders. Toch hebben beide ouders recht op omgang met hun kind, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om de omgang te ontzeggen. Voor de ontwikkeling van een kind is omgang met beide ouders belangrijk. Het is belangrijk om te achterhalen wat de reden is dat het kind geen omgang meer wil. Als het mogelijk is, probeert u dan met de andere ouder in contact te blijven en naar een oplossing te zoeken. Daarbij kan het verstandig zijn een ervaren familierecht advocaat of mediator in de arm te nemen.

   Wat als ex-partner omgangsregeling niet nakomt?

   Wanneer een van de ouders zich niet aan de omgangsregeling houdt kan de andere ouder van het kind aan de rechter verzoeken om een dwangsom, lijfsdwang of wijziging van de hoofdverblijfplaats of hulp inschakelen bij de politie. De vraag is echter of dit wel in het belang van het kind is. Soms hebben deze middelen geen zin en houdt een van de ouders zich alsnog niet aan de omgangsregeling, hoeveel druk er ook wordt uitgeoefend. Het is dan goed om hulp in te schakelen. Als ouders er samen niet aan uit komen is het verstandig een familierecht advocaat in te schakelen die kan beoordelen welke stappen het beste genomen kunnen worden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.

   Laatste berichten

   Chat openen
   1
   Hulp nodig?
   Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

   Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
   Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten