Werkgeversaansprakelijkheid advocaat Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Werkgeversaansprakelijkheid in het aansprakelijkheidsrecht in Breda

 

Als werkgever draagt u een zorgplicht voor uw werknemers en kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade die zij oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Werkgeversaansprakelijkheid is dan ook een belangrijk onderwerp in het aansprakelijkheidsrecht. Een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht kan u helpen bij het beoordelen van uw zaak.

Zorgplicht van werkgevers 

Als werkgever dient u te voldoen aan uw zorgplicht en maatregelen te nemen om de veiligheid en gezondheid van uw werknemers te waarborgen. Het niet nakomen van deze verplichting kan niet alleen leiden tot schade voor werknemers, maar ook tot hoge kosten voor uw bedrijf in de vorm van schadevergoedingen en boetes.

De zorgplicht van werkgevers betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en gezondheid van hun werknemers. Dit houdt in dat zij maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat werknemers schade oplopen tijdens hun werk. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat werknemers beschermende kleding dragen of dat er voldoende veiligheidsinstructies zijn gegeven.

Aansprakelijkheid van werkgevers

Als een werknemer toch schade oploopt tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden. Dit geldt zowel voor materiële schade, zoals een gebroken arm, als voor immateriële schade, zoals psychische klachten als gevolg van een traumatische gebeurtenis op het werk. Het is daarom belangrijk om als werkgever in Breda goed op de hoogte te zijn van uw zorgplicht en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Als u als werkgever  wordt geconfronteerd met aansprakelijkheid voor schade van uw werknemers, dan kan een gespecialiseerd aansprakelijkheidsrecht advocaat in Breda u helpen bij het beoordelen van uw zaak.

Aansprakelijkheid voor schade

Het is belangrijk om te weten dat werknemers niet altijd zelf hoeven aan te tonen dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade. In sommige gevallen is er sprake van een zogenaamde 'omkeringsregel'. Dit houdt in dat als een werknemer tijdens zijn werkzaamheden schade oploopt die in de risicosfeer van de werkgever valt, de werkgever aansprakelijk wordt geacht, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Als u als werknemer schade heeft geleden tijdens uw werkzaamheden, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen.  Ook als werkgever is het belangrijk tijdig advies in te winnen. U kunt contact opnemen met een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht om uw zaak te beoordelen en te bespreken welke stappen u kunt nemen om schadevergoeding te eisen van uw werkgever.

Contact met een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat in Breda voor werkgeversaansprakelijkheid 

Wanneer u als werknemer tijdens uw werkzaamheden schade oploopt, kan het zijn dat uw werkgever aansprakelijk is voor deze schade. Het is echter niet altijd nodig dat u als werknemer zelf aantoont dat uw werkgever aansprakelijk is. In sommige gevallen geldt namelijk de zogenaamde 'omkeringsregel'. Dit houdt in dat als de schade in de risicosfeer van de werkgever valt, de werkgever aansprakelijk wordt geacht. Het is dan aan de werkgever om aan te tonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Als u als werknemer schade heeft geleden tijdens uw werkzaamheden, is het belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Ook als werkgever is het belangrijk om tijdig advies in te winnen. U contact opnemen met onze advocaat die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidsrecht in Breda. Zo kunt u uw zaak laten beoordelen en bespreken welke stappen u kunt nemen om schadevergoeding te eisen van uw werkgever.

Ervaring van Raedsman met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid

Bij Raedsman hebben we ruime ervaring in het bijstaan van cliënten bij zaken met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid. Onze advocaten zijn uitstekend bekend met de complexiteit van deze kwesties en beschikken over de nodige kennis en expertise om onze cliënten te adviseren en te vertegenwoordigen in dergelijke situaties. We begrijpen de zorgen van onze cliënten over de verantwoordelijkheid van hun werkgevers en de impact die arbeidsongevallen en beroepsziekten op hun leven en loopbaan kunnen hebben.

Onze inzet hebben geleid tot succesvolle zaken waarbij we onze cliënten hebben geholpen om schadevergoeding te krijgen voor hun verlies en letsel. We hebben onderhandeld en indien nodig gerechtelijke procedures gevoerd om onze cliënten te verdedigen en een rechtvaardige en passende compensatie te garanderen. We zijn er trots op dat we onze cliënten hebben geholpen om de financiële en emotionele gevolgen van werkgerelateerde ongevallen te beheren en hen te ondersteunen bij hun herstel.

Bekijk meer onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht: Onrechtmatige daad Breda | Aansprakelijkheid voor kinderen Breda | Aansprakelijkheid voor dieren Breda | Werkgeversaansprakelijkheid Breda | Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken Breda | Schade vergoeding Breda | Aansprakelijkheid door niet-nakomen overeenkomst Breda | Risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen Breda |

Werkgeversaansprakelijkheid

Vragen?

  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Veelgestelde vragen

  Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

  Werkgeversaansprakelijkheid houdt in dat de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die werknemers oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om letselschade, materiële schade of geleden financiële schade.

  Ben ik als werkgever verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?

  Nee, er bestaat geen wettelijke verplichting voor werkgevers om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Toch is het sterk aanbevolen om als werkgever een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om financiële risico's te beperken.

  Wat is het verschil tussen werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

  Werkgeversaansprakelijkheid heeft betrekking op de aansprakelijkheid van werkgevers voor schade die werknemers oplopen tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Beroepsaansprakelijkheid heeft daarentegen betrekking op de aansprakelijkheid van professionals, zoals advocaten of accountants, voor de schade die klanten lijden als gevolg van hun professionele handelen.

  Kan ik als werknemer mijn werkgever aansprakelijk stellen voor letselschade?

  Ja, als werknemer heeft u het recht om uw werkgever aansprakelijk te stellen voor letselschade die u heeft opgelopen tijdens het uitvoeren van uw werkzaamheden. Dit geldt alleen als de werkgever aantoonbaar nalatig is geweest in zijn zorgplicht.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
  Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten