Uittreding en uitstoting aandeelhouder Advocaat Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Uittreding en uitstoting aandeelhouder Advocaat Breda

 

Wanneer aandeelhouders niet meer samen door een deur kunnen door ruzies of problemen onderling is samenwerking soms niet meer mogelijk. Het kan zelfs zo zijn dat de vennootschap schade lijdt door deze problemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een aandeelhouder voortdurend handelingen verricht die schade toebrengt aan de vennootschap. Ook kan het zo zijn dat u zelf niet meer verbonden wil blijven aan de vennootschap omdat de situatie onhoudbaar is. Laat u adviseren over uittreding of uitstoting aandeelhouder Advocaat Breda. 

Geschillenregeling

Bij aandeelhoudersgeschillen zijn er verschillende mogelijkheden. Zo biedt het Burgerlijk Wetboek de geschillenregeling. Deze regeling is in het leven geroepen vanuit het idee dat aandeelhouders bij geschillen uit elkaar moeten kunnen gaan. 

Uittreding

Een van de regelingen is de uittreding van een aandeelhouder. Als een aandeelhouder van mening is dat hij ernstig geschaad wordt in zijn rechten of belangen door een mede-aandeelhouder, dan kan hij vorderen dat die aandeelhouder zijn aandelen moet overnemen. Dit wordt ook wel de gedwongen aandelenovername genoemd. De aandeelhouder moet door gedragingen van een of meerdere mede-aandeelhouders zodanig in zijn rechten of belangen zijn geschaad, dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet meer van hem kan worden gevergd. Een voorbeeld hiervan is een zeer ongunstig dividendbeleid voor de minderheidsaandeelhouder. 

Uitstoting

Een andere mogelijkheid is de uitstoting van een aandeelhouder. De aandeelhouder wordt dan gedwongen tot overdracht van zijn aandelen. Als een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap zodanig schaadt of heeft geschaad dat zijn aandeelhouderschap niet langer kan worden geduld, kunnen overige aandeelhouders vorderen dat hij zijn aandelen moet overdragen. Het persoonlijk belang van de aandeelhouders staat bij deze regeling niet voorop. Vereist is dat de vennootschap wordt geschaad. Een voorbeeld is het blokkeren van besluitvorming in de aandeelhoudersvergadering door een aandeelhouder. 

Belangrijk om te weten is dat een vordering tot uitstoting alleen gedaan kan worden door aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een derde van het geplaatste kapitaal hebben verschaft. 

Ervaren ondernemingsrechtadvocaat bij uittreding of uitstoting aandeelhouder - Uittreding en uitstoting aandeelhouder Advocaat Breda

Of er voor uittreding of uitstoting gekozen moet worden hangt af van wie wordt geschaad, de vennootschap of de aandeelhouder. Bij schade aan de vennootschap dient een vordering tot uitstoting worden gedaan, en bij het schaden van een persoonlijk belang dient voor uittreding gekozen te worden. De geschillenregeling heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook belangrijk u bij te laten staan door een ervaren ondernemingsrecht advocaat. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het ondernemingsrecht: Aandeelhoudersgeschillen Breda | Bedrijfsovername Breda | Splitsing Breda | Insolventie- en faillissementsrecht Breda | Uittreding en uitstoting aandeelhouder Breda | Advies onderneming Breda | Bestuurdersaansprakelijkheid Breda | Franchiseovereenkomsten Breda | Geschillen met werknemers Breda | Opstellen contracten en algemene voorwaarden Breda

uittreding of uitstoting aandeelhouder advocaat breda

Vragen?

  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Veelgestelde vragen

  Wat zijn de redenen voor uittreding of uitstoting van een aandeelhouder?

  Veelvoorkomende redenen voor uittreding of uitstoting van aandeelhouders zijn een geschil tussen de aandeelhouders, het niet naleven van de statuten of wettelijke bepalingen, het niet nakomen van afspraken of verplichtingen, en het niet meer voldoen aan de eisen van het aandeelhouderschap.

  Wat zijn de gevolgen van uittreding of uitstoting voor de aandeelhouder?

  De gevolgen van uittreding of uitstoting kunnen sterk variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In veel gevallen zal de aandeelhouder zijn of haar aandelen moeten verkopen aan de overige aandeelhouders of aan de vennootschap zelf. De prijs en voorwaarden van de verkoop kunnen worden bepaald door de statuten, een overeenkomst tussen de aandeelhouders of door de rechter.

  Wat zijn de stappen die moeten worden genomen voor uittreding of uitstoting van een aandeelhouder?

  De stappen die moeten worden genomen voor uittreding of uitstoting van een aandeelhouder kunnen sterk variëren, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. In het algemeen zal er een juridische procedure moeten worden gestart, waarbij de eisen en procedurele vereisten afhankelijk zijn van de specifieke wetgeving en regelgeving die van toepassing is.

  Kan een aandeelhouder zich verzetten tegen uittreding of uitstoting?

  In sommige gevallen kan een aandeelhouder zich verzetten tegen uittreding of uitstoting, bijvoorbeeld als de procedure niet correct is gevolgd, als de redenen voor de uittreding of uitstoting niet gerechtvaardigd zijn, of als de prijs die wordt geboden voor de aandelen niet eerlijk is. Het is belangrijk om juridisch advies in te winnen om te bepalen welke opties beschikbaar zijn in een specifieke situatie.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
  Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten