Bestuurdersaansprakelijkheid Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Als bestuurder van een onderneming draagt u een grote verantwoordelijkheid. Het is uw taak om ervoor te zorgen dat de onderneming op een verantwoorde manier wordt geleid en dat er geen onrechtmatige handelingen worden verricht. Toch kan het gebeuren dat er schade ontstaat door fouten of nalatigheden van het bestuur, wat kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Als ondernemingsrecht advocaat kunnen wij u bijstaan om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of af te wenden.

Persoonlijke aansprakelijkheid bestuurder

Bestuurdersaansprakelijkheid kan verschillende oorzaken hebben, zoals een onbehoorlijke taakvervulling waarbij er te weinig toezicht is gehouden op de bedrijfsvoering of onverantwoorde risico's zijn genomen. Ook kan er sprake zijn van een onrechtmatige daad, bijvoorbeeld doordat er contracten zijn afgesloten zonder dat de financiële situatie van de onderneming dat toelaat. Als bestuurdersaansprakelijkheid wordt vastgesteld, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Het afwenden van bestuurdersaansprakelijkheid

Het is van groot belang om als bestuurder maatregelen te nemen om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door: 

 • Een goede risicoanalyse:  door in kaart te brengen welke risico's er zijn binnen de onderneming, kan er tijdig worden ingegrepen om schade te voorkomen;
 • goede interne procedures en controlesystemen te hebben, zodat er toezicht is op de bedrijfsvoering en eventuele risico's tijdig worden gesignaleerd;
 • op de hoogte te zijn van de geldende wet- en regelgeving en deze na te leven.

Mocht er ondanks deze maatregelen toch sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, dan is het van belang om snel te handelen. Een  ondernemingsrecht advocaat kan u bijstaan bij dreigende bestuurdersaansprakelijkheid.  Dit begint met het beoordelen van de aansprakelijkheid en het vaststellen van de schade. 

Als ondernemingsrecht advocaat kunnen wij u adviseren over hoe u bestuurdersaansprakelijkheid kunt voorkomen en welke maatregelen u kunt nemen om uw onderneming te beschermen. Onze expertise op het gebied van het ondernemingsrecht stelt ons in staat om u te begeleiden bij het nemen van de juiste stappen en u bij te staan in geval van eventuele aansprakelijkheidskwesties.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen bij het beschermen van uw onderneming en het voorkomen van bestuurdersaansprakelijkheid. 

Neem vrijblijvend contact op met een ervaren ondernemingsrechtadvocaat voor bestuurdersaansprakelijkheid in Breda

Bestuurdersaansprakelijkheid is een aanzienlijk risico voor de bestuurder van een onderneming. Als u betrokken bent bij een dergelijke kwestie, is het van groot belang om tijdig professionele hulp in te schakelen van een deskundige op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Onze ondernemingsrecht advocaten in Breda beschikken over uitgebreide ervaring in het ondernemingsrecht en zijn u graag van dienst.

Aarzel daarom niet en neem direct vrijblijvend contact met ons op. Wij begrijpen de ernst van deze zaak en staan voor u klaar om u te adviseren en bij te staan bij deze complexe kwestie.

Of bekijk meer onderwerpen binnen het ondernemingsrecht: Aandeelhoudersgeschillen Breda | Bedrijfsovername Breda | Splitsing Breda | Insolventie- en faillissementsrecht Breda | Uittreding en uitstoting aandeelhouder Breda | Advies onderneming Breda | Bestuurdersaansprakelijkheid Breda | Franchiseovereenkomsten Breda | Geschillen met werknemers Breda | Opstellen contracten en algemene voorwaarden Breda

Bestuurdersaansprakelijkheid

Vragen?  Wat houdt bestuurdersaansprakelijkheid precies in?

  Bestuurdersaansprakelijkheid betekent dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van zijn of haar handelen als bestuurder. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bestuurder een onverantwoord risico heeft genomen of als hij of zij heeft nagelaten om maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

  Wat zijn de gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid?

  Als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voor schade, kan dit grote gevolgen hebben voor zijn of haar persoonlijke financiële situatie. In het ergste geval kan een bestuurder failliet gaan als gevolg van aansprakelijkheid. Het is daarom belangrijk om als bestuurder goed op de hoogte te zijn van de risico's en om maatregelen te nemen om deze risico's te beperken.

  Kan ik als bestuurder ook aansprakelijk worden gesteld voor schade als ik niet op de hoogte was van de situatie?

  Ja, als bestuurder bent u  in principe altijd verantwoordelijk voor de handelingen van de onderneming en kunt u dus ook aansprakelijk worden gesteld voor schade als u niet op de hoogte was van de situatie. Het is daarom belangrijk om als bestuurder een goede controle te hebben op de gang van zaken binnen de onderneming.

  Welke soorten bestuurdersaansprakelijkheid zijn er?

  Er zijn verschillende soorten bestuurdersaansprakelijkheid, waaronder aansprakelijkheid voor belastingschulden, aansprakelijkheid voor faillissementsschulden en aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig handelen. Het is belangrijk om te weten welke vormen van aansprakelijkheid van toepassing zijn op uw situatie. Wij adviseren u hier graag over

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.