Ontbinding huurovereenkomst Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder in Breda

 

Als uw verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden, kan dit u veel stress bezorgen.  Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de huurder zich niet aan de afspraken houdt of wanneer de huur niet betaald wordt. In dit artikel bespreken we de verschillende redenen waarom een verhuurder een huurovereenkomst kan ontbinden en welke stappen daarbij genomen moeten worden.

Gronden om huurovereenkomst te ontbinden 

Er zijn diverse redenen waarom een verhuurder een huurovereenkomst kan opzeggen. De meest voorkomende oorzaken zijn wanprestatie van de huurder, achterstallige huurbetalingen en dringend eigen gebruik. Bij wanprestatie gaat het om het niet nakomen van afspraken uit de huurovereenkomst, zoals het veroorzaken van overlast, het niet goed onderhouden van de woning of het illegaal onderverhuren van de woning. Als verhuurder is het van belang om zaken zoals overlast te melden bij de politie en het niet betalen van de huur schriftelijk aan te kaarten bij de huurder.

Wanneer een huurder de huur niet betaalt, kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen. De verhuurder moet hiervoor een brief sturen naar de huurder waarin wordt aangegeven dat de huurder in gebreke is gebleven en dat de huurovereenkomst wordt opgezegd. De huurder krijgt vervolgens een bepaalde periode om alsnog de huur te voldoen. Als de huurder niet aan deze verplichting voldoet, kan de verhuurder de rechter inschakelen om de huurovereenkomst te ontbinden.

Als de verhuurder dringend eigen gebruik heeft voor de woning, bijvoorbeeld omdat hij of zij er zelf in wil gaan wonen, kan de huurovereenkomst ook worden opgezegd. Hierbij moet de verhuurder wel kunnen aantonen dat er geen andere geschikte woonruimte beschikbaar is en dat de woning dringend nodig is. De verhuurder moet in dit geval rekening houden met een opzegtermijn van minimaal drie maanden en de huurder een passende vergoeding aanbieden

Naast deze gronden zijn er nog andere redenen waarom een huurovereenkomst kan worden ontbonden. Zo kan bijvoorbeeld overlast door derden, zoals buren, een reden zijn om de huur op te zeggen. Het is belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn als verhuurder en hierover deskundig advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een advocaat of huurrecht specialist in de omgeving van Breda.

Vrijblijvend contact met een huurrecht advocaat of jurist in Breda bij ontbinding huurovereenkomst door verhuurder 

Wilt u uw huurovereenkomst beëindigen in Breda? Onze advocaten en juristen in Breda kunnen u helpen om uw rechten en plichten als huurder te begrijpen. Wij kunnen u adviseren over de stappen die u moet nemen om de huurovereenkomst op te zeggen en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn. Ook kunnen wij u bijstaan bij het oplossen van eventuele geschillen met uw verhuurder in Breda en ervoor zorgen dat uw belangen worden behartigd. Neem contact met ons op als u hulp nodig heeft bij het beëindigen van uw huurovereenkomst in Breda.

huurovereenkomst ontbonden

Vragen?

  Veelgestelde vragen

  Kan een huurovereenkomst altijd opgezegd worden?

  Een verhuurder mag niet zomaar de huurovereenkomst opzeggen. Dit kan alleen met een geldige reden. Het maakt daarbij niet uit of u een tijdelijk of vast huurcontract heeft.

  Heb ik recht op huurbescherming?

  Meestal heeft u recht op huurbescherming als u een woning huurt. De verhuurder mag in geval van huurbescherming de huur niet zomaar opzeggen. Bij tijdelijke huur heeft u beperkte huurbescherming en bij sommige woningen is er helemaal geen sprake van huurbescherming. Zo heeft u geen huurbescherming bij de huur van een winkelwoning, ligplaatsen voor woonboten, dienstwoning of vakantiehuis.

  Mag de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden om de woning te verkopen?

  Nee, de verhuurder kan de huurovereenkomst niet beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Wettelijk gezien breekt koop geen huur. Wanneer uw verhuurder het huis wel verkoopt, wordt uw huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

  Wat zijn geldige redenen voor ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder?

  Achterstallige betaling van de huur, overlast, diplomatenclausule, als de verhuurder de woning zelf nodig heeft, als de huurder het niet eens is met een wijziging van het huurcontract of er bouwplannen op de plek van de woning zijn.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.