Huurovereenkomst ontbonden Advocaat Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Huurovereenkomst ontbonden door verhuurder of huurder Advocaat Breda


Een huurovereenkomst kan zowel door de verhuurder als door de huurder worden ontbonden als een van hen van mening is dat de andere partij tekort is geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. Situaties waarin een verhuurder de huurovereenkomst vaak ontbindt zijn het niet of niet tijdig betalen van de huur voor een langere periode, als een huurder het gehuurde gebruikt in strijd met de bestemming in het huurcontract of onderverhuur van het gehuurde. Situaties waarin een huurder de huurovereenkomst wil ontbinden zijn bijvoorbeeld wanneer de verhuurder het gehuurde niet ter beschikking stelt of nalaat onderhoud te verrichten aan de huurwoning. 

Hoe dient een huurovereenkomst ontbonden te worden?

Als de verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden, gaat dit in bijna alle gevallen via de kantonrechter. De kantonrechter toetst of de huurovereenkomst ontbonden kan worden door een afweging te maken of de situatie een ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. 

Een huurovereenkomst kan alleen ontbonden worden als er sprake is van een tekortkoming die ernstig genoeg is om een ontbinding te rechtvaardigen. Een huurder zal zich als goed huurder moeten gedragen. De belangrijkste verplichting van de huurder is het betalen van de huur. De kantonrechter zal bij een huurachterstand van meer dan drie maanden doorgaans oordelen dat een ontbinding van de huurovereenkomst gerechtvaardigd is. Echter kan er sprake zijn van omstandigheden waardoor dit langer of korter kan zijn. Een huurrecht advocaat kan u adviseren als er sprake is van een huurachterstand uwerzijds, maar ook als de verhuurder stelt dat er sprake is van overlast of als u zich niet zou gedragen als ‘goed huurder’. 

Als huurder kunt u de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden wanneer de verhuurder het gehuurde niet ter beschikking stelt of nalaat om het achterstallige onderhoud te verrichten of gebreken aan de huurwoning op te lossen. Ook de verhuurder dient zich namelijk te gedragen als ‘goed verhuurder’. In veel gevallen is het beter om als huurder nakoming van de overeenkomst te vorderen of huurprijsverlaging, aangezien u bij ontbinding van de huurovereenkomst ook zonder woonruimte komt te zitten. Een ervaren huurrechtadvocaat kan u hier natuurlijk over adviseren. 

Het gevolg van een ontbinding van de huurovereenkomst door de kantonrechter op verzoek van de verhuurder

Als de kantonrechter oordeelt dat de huurovereenkomst mag worden ontbonden op verzoek van de verhuurder, dan kan hij toestaan dat de verhuurder tot ontruiming overgaat. Dit gebeurt vaak door een deurwaarder. Het is natuurlijk het doel om een ontbinding en de daaruit volgende ontruiming te voorkomen. Wint u daarom tijdig advies in met betrekking tot uw situatie! 

Vrijblijvend contact met een ervaren advocaat huurrecht - Huurovereenkomst ontbonden door verhuurder of huurder Advocaat Breda

Wanneer u een geschil heeft met uw verhuurder en er gedreigd wordt de huurovereenkomst te ontbinden, is het belangrijk dat u tijdig hulp inschakelt van een ervaren huurrecht advocaat. Ook wanneer u meent dat de verhuurder zich niet gedraagt als ‘goed verhuurder’, doordat er bijvoorbeeld nagelaten wordt achterstallig onderhoud te verrichten. Onze ervaren specialisten op het gebied van huurrecht staan u graag bij en kunnen u adviseren welke stappen er het beste genomen kunnen worden om een goede afloop te bereiken. Neemt u nu vrijblijvend contact met ons op. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het huurrecht:  | achterstallig onderhoud of gebreken aan huurwoning | wijziging huurprijs | onderhuur | huurwoning uitgezet | ontruimingsprocedure |

huurovereenkomst ontbonden advocaat breda

Vragen?

  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Veelgestelde vragen

  Kan een huurovereenkomst altijd opgezegd worden?

  Een verhuurder mag niet zomaar de huurovereenkomst opzeggen. Dit kan alleen met een geldige reden. Het maakt daarbij niet uit of u een tijdelijk of vast huurcontract heeft.

  Heb ik recht op huurbescherming?

  Meestal heeft u recht op huurbescherming als u een woning huurt. De verhuurder mag in geval van huurbescherming de huur niet zomaar opzeggen. Bij tijdelijke huur heeft u beperkte huurbescherming en bij sommige woningen is er helemaal geen sprake van huurbescherming. Zo heeft u geen huurbescherming bij de huur van een winkelwoning, ligplaatsen voor woonboten, dienstwoning of vakantiehuis.

  Mag de verhuurder de huurovereenkomst ontbinden om de woning te verkopen?

  Nee, de verhuurder kan de huurovereenkomst niet beëindigen omdat hij de woning wil verkopen. Wettelijk gezien breekt koop geen huur. Wanneer uw verhuurder het huis wel verkoopt, wordt uw huurovereenkomst overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

  Wat zijn geldige redenen voor ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder?

  Achterstallige betaling van de huur, overlast, diplomatenclausule, als de verhuurder de woning zelf nodig heeft, als de huurder het niet eens is met een wijziging van het huurcontract of er bouwplannen op de plek van de woning zijn.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden wat u zoekt op onze website?

  U kunt mij vrijblijvend uw juridisch geschil laten beoordelen, op basis hiervan kunnen we u voorzien van de meest geschikte oplossing.

  U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
  Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten