Onrechtmatige daad Advocaat Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Onrechtmatige daad

 

Een onrechtmatige daad ontstaat wanneer een persoon schade veroorzaakt bij een ander door een handeling of nalatigheid. Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad, moeten er aan een aantal voorwaarden worden voldaan, namelijk: er moet sprake zijn van een handeling of nalaten die onrechtmatig is, er moet schade zijn ontstaan bij de benadeelde partij, en er moet sprake zijn van een causaal verband tussen de handeling of nalatigheid en de schade.

Voorwaarden onrechtmatige daad 

Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

 • Er moet sprake zijn van een handelen of nalaten;
 • Deze handeling of nalatigheid moet onrechtmatig zijn. Dit betekent dat de handeling of nalatigheid in strijd moet zijn met de wet of een ongeschreven maatschappelijke plicht. 
 • Er moet schade zijn ontstaan bij de benadeelde partij 
 • en er moet sprake zijn van causaal verband tussen de handeling of nalatigheid en de schade.

Schadevergoeding 

Indien er sprake is van een onrechtmatige daad, heeft de benadeelde partij recht op vergoeding van de geleden schade. Dit kan zowel materiële schade als immateriële schade zijn. Voorbeelden van materiële schade zijn schade aan eigendommen, medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd, is bedoeld als compensatie voor bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Het kan lastig zijn om vast te stellen of er sprake is van een onrechtmatige daad en wie er aansprakelijk is voor de geleden schade, vooral bij complexe zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn of bij letselschadezaken waarbij er sprake is van blijvend letsel. In dit geval kan een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat u helpen bij het vinden van een oplossing. Een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat in Breda kan u hierbij helpen. 

Contact met een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat onrechtmatige daad 

Bent u slachtoffer geworden van een onrechtmatige daad en zoekt u naar juridische bijstand in Breda? Onze advocaten en juristen in Breda zijn gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht en kunnen u snel en adequaat bijstaan. Wij begrijpen dat het van groot belang is om uw schade vergoed te krijgen en zullen u daarom adviseren over de mogelijkheden om dit te realiseren. Daarnaast helpen wij u bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de schade en begeleiden wij u tijdens de verdere afhandeling van de zaak. Of het nu gaat om het onderhandelen over een schadevergoeding of het starten van een gerechtelijke procedure, wij staan voor u klaar. Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht:  aansprakelijkheid voor kinderen | aansprakelijkheid voor dieren | aansprakelijkheid werkgevers voor ondergeschikten | aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken | schadevergoeding |

onrechtmatige daad advocaat breda

Vragen?  Veelgestelde vragen

  Wanneer is een daad onrechtmatig?

  Een inbreuk op een recht van een ander kan een onrechtmatige daad opleveren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer inbreuk wordt gemaakt op iemand zijn eigendomsrecht. U maakt bijvoorbeeld iets van een ander kapot. Ook levert handelen in strijd met de wet een onrechtmatige daad op. Bijvoorbeeld vernieling. Ook als u in strijd handelt met normen en waarden kan dit een onrechtmatige daad opleveren. Het is maatschappelijk niet geaccepteerd om een ander zijn spullen kapot te maken.

  Is een onrechtmatige daad hetzelfde als een wanprestatie?

  Nee, dit is niet hetzelfde. Er bestaat bij de onrechtmatige daad namelijk geen overeenkomst met degene die de schade aanricht. Dit is in het geval van een wanprestatie wel zo. De wanprestatie houdt namelijk in dat de overeenkomst niet nagekomen wordt zoals deze is afgesproken.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.