Aansprakelijkheid overeenkomst Breda

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Aansprakelijkheid door niet-nakomen overeenkomst: wanprestatie 

 

In een overeenkomst is het niet nakomen van de overeengekomen afspraken een ernstige schending van de rechten en verplichtingen die bij het contract horen. Dit kan leiden tot financiële verliezen, juridische geschillen en zelfs reputatieschade voor de betrokken partijen. Als advocaten in Breda worden we vaak geconfronteerd met gevallen waarbij wanprestatie in een overeenkomst een belangrijke rol speelt. In deze tekst zullen we de belangrijkste aspecten van wanprestatie in een overeenkomst bespreken en de mogelijke juridische stappen die genomen kunnen worden.

Er zijn verschillende manieren waarop wanprestatie in een overeenkomst kan voorkomen. Een van de meest voorkomende vormen is wanneer een van de partijen niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit van de geleverde goederen of diensten, de leveringstermijn of betalingsvoorwaarden. Wanprestatie kan ook voorkomen wanneer een van de partijen de overeenkomst volledig verbreekt of niet nakomt.

Als een van de partijen niet aan de overeengekomen voorwaarden voldoet, heeft de andere partij verschillende opties om het probleem op te lossen. Een van de eerste stappen die genomen kunnen worden, is het sturen van een aanmaningsbrief waarin de andere partij verzocht wordt om alsnog aan de overeenkomst te voldoen. Dit kan vaak al leiden tot een oplossing van het probleem. Als dit niet werkt, kan de benadeelde partij een rechtszaak aanspannen om schadevergoeding te eisen.

Voorwaarden wanprestatie 

Voor een geslaagd beroep op wanprestatie is een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst vereist. 

 • een van de partijen komt de overeenkomst in het geheel niet na;
 • komt gedeeltelijk niet na;
 • of komt niet correct na. 

Schadevergoeding bij wanprestatie

Als er sprake is van wanprestatie in Breda en er een rechtszaak wordt aangespannen, kan de benadeelde partij verschillende vormen van schadevergoeding eisen. Denk hierbij aan een vergoeding van de directe schade die geleden is door de wanprestatie, maar ook om vergoeding van indirecte schade, zoals gederfde winst of reputatieschade. In sommige gevallen kan er ook aanspraak gemaakt worden op buitengerechtelijke kosten, zoals advocaatkosten en kosten voor het opstellen van de aanmaningsbrief.

Contact met ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat in Breda bij wanprestatie

Onze ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaten in Breda zijn gespecialiseerd in het oplossen van geschillen op het gebied van wanprestatie. Wanneer een van de partijen in een contract zijn of haar verplichtingen niet nakomt, kan dat leiden tot aansprakelijkheid. Onze ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaten kunnen u helpen bij het begrijpen van uw rechten en bij het nemen van stappen om uw belangen te beschermen als de andere partij niet aan zijn of haar verplichtingen voldoet. Neem vandaag nog contact met ons op om uw zaak te bespreken.

Of bekijk meer onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht: Onrechtmatige daad Breda | Aansprakelijkheid voor kinderen Breda | Aansprakelijkheid voor dieren Breda | Werkgeversaansprakelijkheid Breda | Aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken Breda | Schade vergoeding Breda | Aansprakelijkheid door niet-nakomen overeenkomst Breda | Risicoaansprakelijkheid motorvoertuigen Breda |

aansprakelijkheid overeenkomst

Vragen?

  *Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het privacybeleid & servicevoorwaarden van Google zijn hier van toepassing.

  Veelgestelde vragen

  Wat is aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst?

  Aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst houdt in dat een van de partijen bij een overeenkomst niet voldoet aan de verplichtingen die in de overeenkomst zijn opgenomen. Hierdoor kan de andere partij schade lijden. De partij die niet nakomt kan aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade.

  Kan ik aansprakelijk gesteld worden als ik een overeenkomst niet nakom?

  Ja, als u een overeenkomst niet nakomt en de andere partij lijdt hierdoor schade, dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. Dit geldt zowel voor particulieren als bedrijven.

  Wat zijn de gevolgen van aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst?

  De gevolgen van aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst kunnen groot zijn. De partij die niet nakomt kan verplicht worden om de schade te vergoeden die de andere partij heeft geleden. Deze schade kan bijvoorbeeld bestaan uit gederfde winst of extra kosten die de andere partij heeft moeten maken om de schade te herstellen. Daarnaast kan de partij die niet nakomt ook gedwongen worden om alsnog aan de verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

  Hoe kan ik mijzelf beschermen tegen aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst?

  Om uzelf te beschermen tegen aansprakelijkheid door niet-nakomen van een overeenkomst is het belangrijk om de overeenkomst zorgvuldig op te stellen en duidelijke afspraken te maken. Hierbij is het belangrijk om rekening te houden met alle mogelijke scenario's en deze goed te beschrijven in de overeenkomst. Daarnaast kunt u overwegen om een geschillenregeling op te nemen in de overeenkomst, zodat u bij geschillen niet direct naar de rechter hoeft te stappen. Ook kunt u ervoor kiezen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten om uzelf te beschermen tegen eventuele schadeclaims.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp. U kunt mij ook op dit nummer rechtstreeks bellen: +31620592187
  Akkoord op algemene voorwaarden om te chatten