Onrechtmatige daad

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Onrechtmatige daad


Een onrechtmatige daad is een handeling of nalatigheid van een persoon waardoor schade ontstaat bij een ander. Onze aansprakelijkheidsrecht advocaten zijn zeer ervaren in zaken waarin de onrechtmatige daad een rol speelt. Wij vertellen u graag wat de onrechtmatige daad inhoudt. 

Voorwaarden onrechtmatige daad 

Om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

 • Er moet sprake zijn van een handelen of nalaten;
 • Deze handeling of nalatigheid moet onrechtmatig zijn. Dit betekent dat de handeling of nalatigheid in strijd moet zijn met de wet of een ongeschreven maatschappelijke plicht. 
 • Er moet schade zijn ontstaan bij de benadeelde partij 
 • en er moet sprake zijn van causaal verband tussen de handeling of nalatigheid en de schade.

Schadevergoeding 

Als er sprake is van een onrechtmatige daad, heeft de benadeelde partij recht op vergoeding van de geleden schade. Dit kan zowel materiële schade als immateriële schade zijn. Materiële schade is bijvoorbeeld schade aan eigendommen, medische kosten en inkomensverlies. Immateriële schade wordt ook wel smartengeld genoemd en is bedoeld als compensatie voor bijvoorbeeld pijn, verdriet en gederfde levensvreugde.

Het is niet altijd gemakkelijk om vast te stellen of er sprake is van een onrechtmatige daad en wie er aansprakelijk is voor de geleden schade. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij complexe zaken waarbij meerdere partijen betrokken zijn of bij letselschadezaken waarbij er sprake is van blijvend letsel. Een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat kan u hierbij helpen. 

Contact met een ervaren aansprakelijkheidsrecht advocaat onrechtmatige daad 

Als u schade heeft geleden of als iemand schade op u wil verhalen door een onrechtmatige daad , is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht. Onze advocaten en juristen kunnen  u adviseren over de mogelijkheden om uw schade vergoed te krijgen en u helpen bij het aansprakelijk stellen van de veroorzaker van de schade. Daarnaast kunnen wij u bijstaan tijdens de verdere afhandeling van de zaak, bijvoorbeeld bij het onderhandelen over een schadevergoeding of het starten van een gerechtelijke procedure. Neemt u hiervoor vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. 

Of bekijk meer onderwerpen binnen het aansprakelijkheidsrecht:  aansprakelijkheid voor kinderen | aansprakelijkheid voor dieren | aansprakelijkheid werkgevers voor ondergeschikten | aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken | schadevergoeding |

onrechtmatige daad

Vragen?  Veelgestelde vragen

  Wat is een onrechtmatige daad?

  Een onrechtmatige daad is een handeling die in strijd is met de wet en die schade of nadeel veroorzaakt aan een ander. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een aanrijding, maar ook aan een situatie waarbij iemand zich schuldig maakt aan laster of smaad.

  Wie kan aansprakelijk worden gesteld voor een onrechtmatige daad?

  Degene die de onrechtmatige daad pleegt, is in principe aansprakelijk voor de geleden schade. In sommige gevallen kan echter ook de werkgever van de persoon die de onrechtmatige daad pleegt, aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

  Welke schade kan worden vergoed bij een onrechtmatige daad?

  Bij een onrechtmatige daad kan zowel materiële schade als immateriële schade worden vergoed. Materiële schade betreft bijvoorbeeld de kosten voor reparatie van een auto na een aanrijding, terwijl immateriële schade betrekking heeft op bijvoorbeeld letselschade en smartengeld.

  Wat is de verjaringstermijn voor een vordering op basis van een onrechtmatige daad?

  In Nederland geldt een verjaringstermijn van vijf jaar voor een vordering op basis van een onrechtmatige daad. Dit betekent dat de benadeelde partij binnen vijf jaar na het ontstaan van de schade een vordering moet instellen tegen de persoon die de onrechtmatige daad heeft gepleegd.

  Kan ik ook aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die door iemand anders wordt gepleegd?

  Ja, dit is mogelijk in bepaalde gevallen. Zo kan bijvoorbeeld een werkgever aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die door een werknemer wordt gepleegd tijdens het uitoefenen van zijn of haar werkzaamheden. Ook kan een ouder aansprakelijk zijn voor een onrechtmatige daad die door zijn of haar minderjarige kind wordt gepleegd.

  Laatste berichten

  Chat openen
  1
  Hulp nodig?
  Goedendag, kunt u alles vinden op onze website?

  Als u wilt kan ik u persoonlijk adviseren via WhatsApp +31 6 20592187. U kunt mij ook op dit nummer bellen. Wij doen dit graag voor u als service.